Middel bestellen

Middel Bestellen

Bestel

Hier kunt u een middel bestellen dat voor u uitgelezen is door ons.

(Heeft u nog geen middel dan graag eerst een consult aanvragen voor mens of dier om u middel uit te lezen.)

LET OP: Zet in de beschrijving welk middel u wenst te ontvangen BV Akg. , wij slaan geen gegevens op!